Psykiatrisk fylkesavdeling

Psykiatrisk fylkesavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfold fylkes befolkning.

Avdelingen er lokalisert på to steder, på sykehusområdet i Tønsberg og på Granli ved Sem. Akuttseksjonene og spesialpoliklinikker er lokalisert i Tønsberg. Langtids- og sikkerhetsseksjonen, samt døgn og poliklinikk for utredning av alderspsykiatri og hukommelsessvikt, befinner seg på Granli.

Les mer om Psykiatrisk fylkesavdeling

Psykiatrisk fylkesavdeling

Telefonnummer til underliggende enheter:

Døgn Akutt allmennpsykiatri - mottak: 33 37 50 75.
Døgn akutt psykose: 33 37 50 55.

Poliklinikk ECT: 33 37 50 00 (åpningstid: 08.00-15.00, tirsdag og torsdag).

Poliklinikk ADHD-utredning: 33 37 59 24.
Poliklinikk spiseforstyrrelser: 33 38 14 46.

Granli:

Poliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt – utredning: 33 34 19 20.
Døgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt – utredning: 33 34 18 20.
Døgn sikkerhet - post 13: 33 34 18 40.
Døgn forsterket psykose - post 14: 33 34 18 50.
Poliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP): 33 34 19 45.

Avdelingssjef: Unni Halvorsrud

Kontakt

Telefon
Ekspedisjon: 33375000 .
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefonnummer til de underliggende enhetene finner du under «Les mer om Psykiatrisk fylkesavdeling».
Håkon V gate 14, Tønsberg
Besøksadresse
Håkon V gate 14 (Google maps)
Tønsberg

Pasientreiser

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

Tog og buss til sykehuset

Sykehusetligger nær jernbane - og rutebilstasjon i Tønsberg sentrum.

Sjekk rutetider for buss her
Sjekk rutetider for tog her

Praktisk informasjon

Barn som pårørende

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Mange barn føler seg redde og alene.

Les mer om barn som pårørende her

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Kafe

​”Den blå resept” i Tønsberg

Kafeen ligger i første etasje, inn til høyre når du har gått inn hovedinngangen.

Åpningstider

 • Mandag til fredag klokken 07.00 – 19.00.
 • Lørdag – søndag og helligdager er kafeen stengt.

Sykehuset har inngått samarbeid med Narvesen om at de har et utvidet mattilbud dagene kafeen har stengt. Det vil blant annet være mulig å kjøpe middag i porsjonsforpakninger en selv kan varme i mikrobølgeovn i kiosken eller ved vareautomaten.

Mattilbud til pårørende og besøkende

​Pårørende og besøkende henvises til å benytte sykehusets kafé eller kiosk.

I en normalsituasjon serveres det ikke noen form for mat eller drikke til pårørende fra sykehusets postkjøkken i sengeposten.

Pårørende til barn

Minst en av foreldrene, som på grunn av barnets sykdom oppholder seg på sykehuset sammen med barnet store deler av døgnet, får gratis mat.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Postadresse

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

Trygg behandling – slik kan du bidra selv

Ikke alle skader som oppstår i helsevesenet kan forhindres. Noen er forventede bivirkninger av en ellers nyttig behandling. Skader som infeksjoner, feilmedisinering, liggesår, fall eller komplikasjoner i forbindelse med operasjoner kan i mange tilfeller unngås.

 

Hvordan unngå infeksjoner

 • Vask hendene. God håndhygiene er det enkleste, viktigste og mest effektive tiltaket for å unngå smitte.
 • Katetre, for eksempel urinkateter eller katetre i blodåren, øker risikoen for infeksjoner. Det skal vurderes daglig om slikt utstyr er nødvendig for behandlingen. Gi beskjed til personalet dersom du kjenner smerte, får feber, blir rød eller hoven i områder med slikt utstyr. Det kan være tegn på infeksjon.

Ernæring - råd for deg med lite matlyst

Mange har ikke lyst på mat og spiser derfor mindre når de er innlagt på sykehus. For de fleste har dette liten betydning, men for noen pasienter kan dette føre til at de blir underernært.

God ernæring gir bedre velvære, fører til at sår gror raskere, færre komplikasjoner, gir bedre immunforsvar og er viktig for medisinsk behandling.

Det er viktigere at du spiser, enn hva du spiser.

 • Spis små og hyppige måltider
 • Kom gjerne med ønsker om mat (ønskekost)
 • Ernæringsdrikker
 • Berik maten med fløte eller smør

Aktivitet er viktig

Det er viktig at du både beveger deg og hviler. Aktivitet vil normalisere kroppens naturlige funksjoner. Det bidrar også til å forebygge komplikasjoner.

 • Beveg deg i sengen
 • Sitt oppe i stol ved måltider
 • Beveg deg i og utenfor sengeposten

Liggesår - hvordan du kan bidra for å unngå liggesår

Liggesår er en skade som kan oppstå dersom man ligger eller sitter for lenge i samme stilling.

 • Spør personalet om hjelp dersom du ikke klarer å endre stilling selv.
 • Snakk med personalet dersom du ligger ubekvemt. Vi kan finne en annen madrass eller avlastende puter til deg.
 • Gi beskjed hvis du har vondt noen steder på kroppen etter å ha ligget lenge i ro.

Fall - råd om hvordan du kan bidra til at du unngår fall

Fall er en vanlig årsak til skader blant eldre. Yngre kan også falle lettere ved sykdom.

 • Gi beskjed hvis du er svimmel eller slapp.
 • Avtal med personalet dersom du trenger følge når du er oppe.
 • Bruk stødig fottøy eller sokker med anti-skli.
 • Bruk ganghjelpemiddel (for eksempel rullator).
 • Sitt litt på sengekanten før du reiser deg og be om hjelp dersom du er i tvil hvor mye du orker.
 • Bruk sengehest når du ligger i sengen.

Pårørende bes om å gi beskjed når de forlater pasienter som har økt risiko for å falle.

Medisiner - hva du selv kan gjøre selv for å unngå feilmedisinering

Mange pasienter har flere sykdommer og bruker mange legemidler samtidig. Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige pasientskader og dessverre noen dødsfall.

 • Du bør til enhver tid ha med en oppdatert medisinliste fra din fastlege.
 • Under innleggelsen på sykehuset skal du ikke innta medisinene dine selv. Alle medisiner styres av lege og sykepleier.
 • Gi beskjed dersom du får medisiner du ikke kjenner igjen, om du får uventede bivirkninger eller medisinen ikke virker som den skal.
 • Hvis det er gjort endringer i medisinlisten din under innleggelsen, bør du gjennomgå den med lege før utreise. Dette er for å sikre at du vet hvilke medisiner du skal bruke, hvordan og hvorfor du skal bruke dem.

Ved utreise - hva du må huske på før du reiser hjem fra sykehuset

Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du utskrives bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.

 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.

 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Nyttige spørsmål når du snakker med helsepersonell for å delta aktivt i din behandling: 

 1. Hva er det som er mitt hovedproblem?
 2. Hva er det jeg selv skal passe på?
 3. Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?
 

 

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Alderspsykiatrihttps://www.siv.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
Elektrokonvulsiv terapihttps://www.siv.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiEElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECT
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)https://www.siv.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Spiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling, Tønsberghttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-dagbehandling-tonsbergSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling, TønsbergSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Spiseforstyrrelse hos voksne, døgnbehandling, Tønsberghttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-dognbehandling-tonsbergSpiseforstyrrelse hos voksne, døgnbehandling, TønsbergSSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandling

Akutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/akutt-allmennpsykiatri-mottak-dognenhetAkutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhetDøgnseksjonen er en akuttseksjon som tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, hvor tilstanden er livstruende eller meget alvorlig.
Døgn akutt psykosehttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/dogn-akutt-psykoseDøgn akutt psykoseDøgn akutt psykose tar imot pasienter som er over 18 år og har behov for innleggelse som øyeblikkelig hjelp.
Døgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredninghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/dogn-alderspsykiatri-hukommelsessvikt-utredningDøgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredningEnheten består av utredningspoliklinikk for alderspsykiatri og hukommelsessvikt, og døgnenhet for alderspsykiatri og hukommelsessvikt.
Døgn forsterket psykose - post 14https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/dogn-forsterket-psykose-post-14Døgn forsterket psykose - post 14Seksjonen behandler pasienter med psykoselidelser som trenger behandling og rehabilitering over tid. Seksjonen er egnet til å ivareta pasienter som trenger oppfølging innenfor rammen av tvungent psykisk helsevern.
Døgn sikkerhet - post 13https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/dogn-sikkerhet-post-13Døgn sikkerhet - post 13Seksjonen behandler pasienter med psykoselidelser som trenger behandling og rehabilitering over tid.
Poliklinikk ADHD - utredninghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-adhd-utredningPoliklinikk ADHD - utredningPoliklinikken driver utredning og behandling av ADHD hos voksne over 18 år.
Poliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredninghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-alderspsykiatri-og-hukommelsessvikt-utredningPoliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredningEnheten består av utredningspoliklinikk for alderspsykiatri og hukommelsessvikt, og døgnenhet for alderspsykiatri og hukommelsessvikt.
Poliklinikk ECThttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-ectPoliklinikk ECTI hovedsak gis ECT til pasienter med alvorlige depresjoner. I tillegg benyttes behandlingen på pasienter med enkelte andre psykiske tilstander.
Poliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-rus-og-psykisk-lidelse-ropPoliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)Poliklinikken behandler pasienter med ruslidelse og rusavhengighet, og alvorlig psykisk lidelse.
Poliklinikk spiseforstyrrelserhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-fylkesavdeling/poliklinikk-spiseforstyrrelserPoliklinikk spiseforstyrrelserPoliklinikk spiseforstyrrelser behandler alvorlig syke pasienter med anorexia, bulimia nervosa og spesifisert spiseforstyrrelse.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.