Akutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhet

Døgnseksjonen akutt allmennpsykiatri - mottak er en akuttseksjon ved psykiatrisk fylkesavdeling. Seksjonen tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, hvor tilstanden er livstruende eller meget alvorlig.

Les mer om Akutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhet

Akutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhet

 • Seksjonen gir akutt behandling, samt kortere og intensiv utredning av behovet for videre behandling og oppfølging.
 • Seksjonen har en lukket sengepost og har pasienter med affektive lidelser i akutt fase som hovedmålgruppe.
 • Seksjonen er et felles lederområde som også inkluderer en ECT-poliklinikk (Electroconvulsive Therapy).

Seksjonen tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. I all hovedsak gjelder dette voksne personer over 18 år. For pasienter under 18 år blir behandlingsansvaret raskt overført til barne- og ungdomspsykiatrien. Seksjonen samarbeider med øvrige akuttposter, og overfører pasientene videre dersom det er behov for ytterligere akuttbehandling.

Seksjonen er lukket og har pasienter med affektive lidelser i akutt fase som målgruppe. Pasienter med meget alvorlig spiseforstyrrelses-problematikk behandles også hos oss, ofte i samarbeid med seksjon for spiseforstyrrelser. Videre har vi av og til innlagt pasienter med allmennpsykiatriske lidelser.

Behandlingstilbud:

Behandling med legemidler, miljøterapi, skjerming, ect-behandling, gruppebehandling, og for anorektikere; "Mat som medisin".

All behandling skjer på individuell basis. I tillegg til medisinsk behandling tilbyr vi miljø- og samtaleterapi. For pasienter med alvorlig depresjon eller annen lidelse kan vi også tilby ECT-behandling. Det er et utstrakt samarbeid med andre avdelinger på sykehuset om somatisk utredning. Som en del av behandlingen inngår også utredning av videre behov for oppfølging. En del av våre pasienter trenger lengre innleggelse enn det vi kan tilby på akuttnivå. Disse pasientene henvises til døgnavdeling på et av de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Pasienter som kan reise direkte hjem etter utskrivelse, henvises til psykiatriske poliklinikker (DPS), kommunale psykiatritjenester, eller oppfølging av fastlege.

Hva skjer ved innleggelse:

Alle pasienter blir tatt i mot av vakthavende lege. Pasienter som blir innlagt mot sin vilje har klagerett. Vi bidrar til å opprette kontakt med Kontrollkommisjonen som er klageorgan for pasienter innlagt på tvang.

Hva skjer ved utskriving:

Alle pasienter blir skrevet ut til videre behandling enten til fastlege, kommunale psykiatritjenester, poliklinisk behandling eller videre døgnbehandling på DPS. Pasienter med spiseforstyrrelser vil kunne bli skrevet ut til videre behandling ved seksjon for spiseforstyrrelser. Vi samarbeider også med regionalt senter for spiseforstyrrelser, RASP, som er tilknyttet Ullevål Universitetssykehus.

Spisetider/måltider:

Frokost, lunsj, middag og kveldsmat til faste tider som er oppslått på seksjonen.

Generelt om døgnseksjonen:

Vår personalgruppe er tverrfaglig og har sykepleiere, psykiater, lege og psykolog. I tillegg har seksjonen en miljøterapeut, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. De aller fleste sykepleierne har videreutdanning i psykiatri, familieterapi eller annen relevant praksis.

Allmennlege, legevakt, privatpraktiserende psykiater og psykologspesialist, behandlere ved distriktspsykiatrisk senter, samt annen spesialisthelsetjeneste kan henvise pasienter til akutt innleggelse ved psykiatrisk akuttmottak. Dette gjelder både pasienter som kommer til frivillig innleggelse, samt pasienter som kommer for tvangsinnleggelse. Vi har videre et samarbeid med politiet.

Seksjonsleder: Terje Wegger
 

Kontakt

Oppmøtested
Ved akutthenvendelse utenom åpningstid, benyttes interkom ved døren.
Telefon
33375075
Telefonen er betjent hele døgnet.
Håkon V gate 14, Tønsberg
Besøksadresse
Håkon V gate 14 (Google maps)
Tønsberg

Kart over sykehusområdet i Tønsberg

Pasientreiser

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

Tog og buss til sykehuset

Sykehusetligger nær jernbane - og rutebilstasjon i Tønsberg sentrum.

Sjekk rutetider for buss her
Sjekk rutetider for tog her

Praktisk informasjon

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Kafe

​”Den blå resept” i Tønsberg

Kafeen ligger i første etasje, inn til høyre når du har gått inn hovedinngangen.

Åpningstider

 • Mandag til fredag klokken 07.00 – 19.00.
 • Lørdag – søndag og helligdager er kafeen stengt.

Sykehuset har inngått samarbeid med Narvesen om at de har et utvidet mattilbud dagene kafeen har stengt. Det vil blant annet være mulig å kjøpe middag i porsjonsforpakninger en selv kan varme i mikrobølgeovn i kiosken eller ved vareautomaten.

Mattilbud til pårørende og besøkende

​Pårørende og besøkende henvises til å benytte sykehusets kafé eller kiosk.

I en normalsituasjon serveres det ikke noen form for mat eller drikke til pårørende fra sykehusets postkjøkken i sengeposten.

Pårørende til barn

Minst en av foreldrene, som på grunn av barnets sykdom oppholder seg på sykehuset sammen med barnet store deler av døgnet, får gratis mat.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Postadresse

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

Trygg behandling – slik kan du bidra selv

Ikke alle skader som oppstår i helsevesenet kan forhindres. Noen er forventede bivirkninger av en ellers nyttig behandling. Skader som infeksjoner, feilmedisinering, liggesår, fall eller komplikasjoner i forbindelse med operasjoner kan i mange tilfeller unngås.

 

Hvordan unngå infeksjoner

 • Vask hendene. God håndhygiene er det enkleste, viktigste og mest effektive tiltaket for å unngå smitte.
 • Katetre, for eksempel urinkateter eller katetre i blodåren, øker risikoen for infeksjoner. Det skal vurderes daglig om slikt utstyr er nødvendig for behandlingen. Gi beskjed til personalet dersom du kjenner smerte, får feber, blir rød eller hoven i områder med slikt utstyr. Det kan være tegn på infeksjon.

Ernæring - råd for deg med lite matlyst

Mange har ikke lyst på mat og spiser derfor mindre når de er innlagt på sykehus. For de fleste har dette liten betydning, men for noen pasienter kan dette føre til at de blir underernært.

God ernæring gir bedre velvære, fører til at sår gror raskere, færre komplikasjoner, gir bedre immunforsvar og er viktig for medisinsk behandling.

Det er viktigere at du spiser, enn hva du spiser.

 • Spis små og hyppige måltider
 • Kom gjerne med ønsker om mat (ønskekost)
 • Ernæringsdrikker
 • Berik maten med fløte eller smør

Aktivitet er viktig

Det er viktig at du både beveger deg og hviler. Aktivitet vil normalisere kroppens naturlige funksjoner. Det bidrar også til å forebygge komplikasjoner.

 • Beveg deg i sengen
 • Sitt oppe i stol ved måltider
 • Beveg deg i og utenfor sengeposten

Liggesår - hvordan du kan bidra for å unngå liggesår

Liggesår er en skade som kan oppstå dersom man ligger eller sitter for lenge i samme stilling.

 • Spør personalet om hjelp dersom du ikke klarer å endre stilling selv.
 • Snakk med personalet dersom du ligger ubekvemt. Vi kan finne en annen madrass eller avlastende puter til deg.
 • Gi beskjed hvis du har vondt noen steder på kroppen etter å ha ligget lenge i ro.

Fall - råd om hvordan du kan bidra til at du unngår fall

Fall er en vanlig årsak til skader blant eldre. Yngre kan også falle lettere ved sykdom.

 • Gi beskjed hvis du er svimmel eller slapp.
 • Avtal med personalet dersom du trenger følge når du er oppe.
 • Bruk stødig fottøy eller sokker med anti-skli.
 • Bruk ganghjelpemiddel (for eksempel rullator).
 • Sitt litt på sengekanten før du reiser deg og be om hjelp dersom du er i tvil hvor mye du orker.
 • Bruk sengehest når du ligger i sengen.

Pårørende bes om å gi beskjed når de forlater pasienter som har økt risiko for å falle.

Medisiner - hva du selv kan gjøre selv for å unngå feilmedisinering

Mange pasienter har flere sykdommer og bruker mange legemidler samtidig. Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige pasientskader og dessverre noen dødsfall.

 • Du bør til enhver tid ha med en oppdatert medisinliste fra din fastlege.
 • Under innleggelsen på sykehuset skal du ikke innta medisinene dine selv. Alle medisiner styres av lege og sykepleier.
 • Gi beskjed dersom du får medisiner du ikke kjenner igjen, om du får uventede bivirkninger eller medisinen ikke virker som den skal.
 • Hvis det er gjort endringer i medisinlisten din under innleggelsen, bør du gjennomgå den med lege før utreise. Dette er for å sikre at du vet hvilke medisiner du skal bruke, hvordan og hvorfor du skal bruke dem.

Ved utreise - hva du må huske på før du reiser hjem fra sykehuset

Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du utskrives bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.

 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.

 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Nyttige spørsmål når du snakker med helsepersonell for å delta aktivt i din behandling: 

 1. Hva er det som er mitt hovedproblem?
 2. Hva er det jeg selv skal passe på?
 3. Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?
 

 

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.