Poliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredning

Utredningsenhet for alderspsykiatri og hukommelsessvikt er fylkesdekkende, og gir tilbud etter henvisning fra lege eller psykolog. Enheten består av utredningspoliklinikk for alderspsykiatri og hukommelsessvikt og døgnenhet for alderspsykiatri og hukommelsessvikt (post 11).

Les mer om Poliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredning

Poliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredning

Utredningsenhet for alderspsykiatri og hukommelsessvikt gir tilbud til personer med:

 • Særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander
 • Debuterende sammensatte lidelser hos eldre over 65 år
 • Diagnostisk uklare tilstander der det er mistanke om demens
 • Mistanke om  demens i yngre alder
 • Demens og atferdsmessige utfordringer
 • Behov for vurdering av kjøreferdigheter

Første kontakt med enheten skjer poliklinisk. Dette kan være i form av timeavtale i poliklinikkens lokaler eller ved hjemmebesøk.

Behandlingstilbud

Tilbudet ved poliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredning er blant annet:

 • Vurdering og oppstart av  medikamentell og annen type behandling
 • Veiledning og undervisning til samarbeidspartnere i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
 • Grupper for pårørende
 • Grupper for yngre personer med demens
 • Støttesamtaler med pasienter og/eller pårørende
 • Råd og veiledning om hukommelseshjelpemidler i hjemmet
 • Utredningsopphold i døgnenheten når poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig

Det drives forskningsprosjekter i enheten, og pasient og pårørende kan bli spurt om deltagelse.

Ved første time i klinikken eller i hjemmet deltar oftest lege/sykepleier eller psykolog/sykepleier sammen med pasient og pårørende. Lege/psykolog undersøker, samtaler og tester pasienten mens sykepleier snakker med pårørende. Alle samles så for å oppsummere og avtale videre oppfølging.

Etter endt behandling sendes avsluttende rapport til den som har henvist og til fastlege. Enkelte pasienter får etter poliklinisk vurdering tilbud om tidsavgrenset opphold i døgnenheten.

Om enheten

Utredningsenheten ligger i landlige omgivelser på Sem. Poliklinikken er lokalisert i bygg 5 og 6. Resepsjonen ligger i bygg 6. Poliklinikken disponerer egne parkeringsplasser i kort avstand fra resepsjonen. Lokalene er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Organisering

Ansatte i poliklinikken er psykiatere, geriatere, psykologspesialister, nevrolog, sosionom, ergoterapeut og spesialsykepleiere i geriatri og psykisk helse. Det arbeides i tverrfaglige team.

Det er kompetanse innen kognitiv terapi, psykisk helse og rus og Marthe Meo-veiledning i enheten.

Seksjonsleder: Merete Lund Hulaas

Kontakt

Telefon
33 37 50 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30

Granli

Besøksadresse
Taranrødveien 47(Google maps)
3171 SEM

Praktisk informasjon

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.