Døgn allmennpsykiatri - Søndre Vestfold DPS, Sandefjord

Døgnseksjonen mottar pasienter med mistanke om, eller diagnostisert, allmennpsykiatrisk lidelse. Det vil si pasienter med sammensatt problematikk innen personlighetsforstyrrelser, alvorlig selvskading, angstlidelser, depresjoner og andre affektive lidelser, og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling.

Les mer om Døgn allmennpsykiatri - Søndre Vestfold DPS, Sandefjord

Døgn allmennpsykiatri - Søndre Vestfold DPS, Sandefjord

Henvisning

Henvisning sendes via lege eller psykolog.

Behandlingstilbudet

Tilbudet består av strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering og vurdering av behandlingsbehov. Behandlingen har fokus på problemløsning, og er basert på miljøterapi med fokus på egen mestring, et ukentlig gruppebasert forum, individuelle samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid og oppfølgning i forhold til egen bolig. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Brukermedvirkning gjennom aktiv deltagelse i egen behandlingsplan og utarbeidelse av individuell plan er sentral, der den enkelte støttes til å ta i bruk egne ressurser for å oppnå best mulig mestring utenfor institusjon.

Seksjonen samarbeider tett med andre seksjoner ved Søndre Vestfold DPS, psykiatrisk fylkesavdeling SiV, og fastleger og psykiatritjenesten i kommunene.

Hva skjer ved innleggelse?

Det foretas innkomstsamtale med psykolog og/eller lege hvor det planlegges det videre forløp under innleggelsen.

Hva skjer ved utskriving?

Det foretas utskrivingssamtale med psykolog og/eller lege, hvor den videre oppfølging og eventuelle behov for tilrettelegging avklares.

Generelt om døgnseksjonen

Seksjonen består av tverrfaglig sammensatt medarbeiderstab, med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse.

Seksjonsleder: Marianne Brekke

Kontakt

Telefon
Ekspedisjon: 33 11 86 00. Etter ordinær ekspedisjonstid: 33 48 88 50.
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30

Preståsen, Sandefjord

Besøksadresse
Brydedamveien 30(Google maps)
3216 Sandefjord
Telefon
33 11 86 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30

Pasientreiser

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Praktisk informasjon

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

  • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
  • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
  • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
  • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Medisinfri behandling - psykisk helse, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-sandefjordMedisinfri behandling - psykisk helse, SandefjordMMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandling