Observasjonsposten

Observasjonsposten er en avklaringspost der det vurderes om pasienten har behov for videre behandling i sykehus eller kan reise hjem. Pasientens tilstand observeres, aktuelle undersøkelser utføres og eventuell behandling igangsettes. En beslutning om videre forløp skal gjøres innen 24 timer. Posten tar imot pasienter med medisinske og kirurgiske problemstillinger. Pasientene legges inn i Observasjonsposten via Akuttmottaket.

Fant du det du lette etter?