Lærings- og mestringssenter

Lærings- og mestringssenteret er et helsepedagogisk ressurssenter for de som lever med en kronisk tilstand, langvarig sykdom eller funksjonshemming, og for fagpersonell.

Les mer om Lærings- og mestringssenter

Lærings- og mestringssenter

 Lærings- og mestringssenteret arbeider for at pasienter og pårørende skal få informasjon, utvidet innsikt i egen situasjon og tilegne seg kunnskaper for å bedre mestre sin livssituasjon.

Pasient og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver.

Lærings- og mestringssenteret bidrar til å utvikle et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og fagpersonell om helsepedagogiske tilbud.

Andre oppgaver er:

  • Tilrettelegger og veileder i forbindelse med ulike opplæringstiltak.
  • Stimulerer til samhandling med kommunehelsetjenesten om pasient og pårørende opplæring.
  • Arbeider for å styrke likemannsarbeidet ved å samarbeide med de ulike pasientorganisasjonene.

 

Seksjonsleder: Kristin E. Berthelsen

Fagkoordinator: Marianne Jacobsen

Fagkonsulent: Elin Myklebust

Fagkonsulent: Gro Marie Woldseth

Klinikk psykisk helse og rusbehandling har en egen koordinator:
Bettina Dudas, telefon: 33 01 80 35

 

Kontakt

Telefon
33 30 82 10
mandag08.30-15.30
tirsdag08.30-15.30
onsdag08.30-15.30
torsdag08.30-15.30
fredag08.30-15.30

Praktisk informasjon

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

  • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
  • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
  • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
  • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Blomster og parfyme

En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.  

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter. Men selv om pasienter reagerer på en del typer blomster, er utvalget stort blant blomster du kan ha med når du kommer på pasientbesøk.

Vær oppmerksom på at enkelte sengeposter ikke tillater blomster på avdelingen i det hele tatt.

Arrangementer

28.02 tirsdag

IBS-kurs

Velkommen til IBS-kurs: Et tilbud til deg som har irritabel tarm-syndrom og dine pårørende.

02.03 torsdag

Å leve med lungekreft

Velkommen til kurs 2. og 9. mars 2017. Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

03.04 mandag

Kurs for foreldre og omsorgspersoner til barn med astma

Velkommen til kurs med fokus på barn med astma.

Se flere kommende arrangementer ()

Stomi-kurs

Målsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.

CPAP-kurs (Continuous Positive Airway Pressure)

Kurset er et tilbud til deg som bruker CPAP og dine pårørende. Søvnapné er nattlige pustestans og påvirker både helse og livskvalitet.

Parkinsonkurs

Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.

Tarmkreftkurs

Målsettingen er at du som har tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon, kan bidra til dette.

Brystkreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)

Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.

Lungekreftkurs

Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Prostakreftkurs

Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Smertekurs

Målsettingen er at du som lever med kroniske smerter skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.

Veiledningssamtale, selvhjelp

Lærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.

Se flere faste arrangementer ()