Senter for sykelig overvekt

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, poliklinikk for voksne, har regional behandling av pasienter med sykelig overvekt. KMI ≥ 40 kg/m2 eller KMI ≥ 35kg/m2 med følgesykdommer (diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapné,  respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter). Vi har både kirurgiske og konservative behandlingstilbud. Forskning og fagutvikling, og nettverk mot lokale helseforetak, sykehusområder og primærhelsetjeneste ligger også innenfor hovedoppgavene.

Les mer om Senter for sykelig overvekt

Senter for sykelig overvekt

Hva skjer ved konsultasjon/undersøkelse:

Første konsultasjon er samtale med lege som varer omtrent en time. Det tas fastende blodprøver, urin og spytteprøve før eller etter konsultasjonen. Denne timen er en kartleggingstime og det informeres om behandlingsmuligheter.

Neste konsultasjon er hos sykepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut eller idrettspedagog. Her er formålet å kartlegge ernæringsinntak og fysisk aktivitet og gi råd i forhold til dette. Det videre løpet legges opp individuelt.

Forskningsprosjekter

Ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold foregår mye spennende forskning på blant annet fedmeoperasjoner og andre behandlingsmetoder hos voksne og barn, familieintervensjoner og genetikk.

Les mer om de ulike forskningsprosjektene her

Senterleder: Jøran Hjelmesæth

Kontakt

Telefon
Ekspedisjon og timebestilling: 33 34 23 20 .
09.00-11.30 og 12.00-14.00 mandag - fredag.

Poliklinikk sykelig overvekthttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt/poliklinikk-sykelig-overvektPoliklinikk sykelig overvektPoliklinikken tilbyr et tverrfaglig gruppetilbud for pasienter over 18 år med sykelig overvekt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.