Senter for sykelig overvekt barn-ung

Senter for sykelig overvekt - seksjon for barn og unge er et regionalt tilbud til de lokale helseforetakene om utredning, behandling og rehabilitering av barn og unge med sykelig overvekt. SSO-SBU tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Vårt team er tverrfaglig og består av sykepleier, helsesøster, klinisk ernæringsfysiolog og  lege.

Les mer om Senter for sykelig overvekt barn-ung

Senter for sykelig overvekt barn-ung

Senter for sykelig overvekt - barn og ungdom driver også kompetanseformidling til primær- og sekundærhelsetjenesten, og forskning og fagutvikling.

Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge

Dette er et tverrfaglig og nasjonalt prosjekt der hovedmålsettingen er økt kompetanse på forebygging og behandling av livsstilssykdom og overvekt hos barn og unge.

Les mer om prosjektet her

Forskningsprosjekter

Ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold foregår mye spennende forskning på blant annet fedmeoperasjoner og andre behandlingsmetoder hos voksne og barn, familieintervensjoner og genetikk.

Les mer om de ulike forskningsprosjektene her

Senterleder: Jøran Hjelmesæth.

Kontaktinformasjon

Sykelig overvekt poliklinikk barn og ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt-barn-ung/poliklinikk-sykelig-overvekt-barn-og-ungdomSykelig overvekt poliklinikk barn og ungdom

Fant du det du lette etter?