HELSENORGE

Infeksjonspoliklinikk

Infeksjonspoliklinikk utreder og behandler blant annet pasienter med følgende tilstander:

borreliose, hepatitt C, hepatitt B, HIV-infeksjon, tuberkulose, tropiske infeksjoner, immunsvikttilstander, uforklarlig og vedvarende febertilstand, utmattelsestilstander og kontroll av spesielle infeksjonstilstander etter behandling på sykehus.

Fant du det du lette etter?