HELSENORGE

Geriatrisk poliklinikk

Geriatrisk poliklinikk utreder pasienter innen følgende kategorier (problemstillinger): fallutredning, kognitiv utredning, polyfarmasi og førerkortutredning. Pasienter på poliklinikken utredes av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og geriater.

Fant du det du lette etter?