HELSENORGE

Hjerte- og nyrepost

Hjerte og nyreposten behandler pasienter innen følgende fagområder: 
Hjerteinfarkt, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser og brystsmerteproblematikk samt sykdommer i nyrene som høyt blodtrykk, nyresvikt, nyretransplanterte og dialysepasienter og samt diabetespasienter og andre hormonsykdommer. 

Vi behandler akutt oppstått sykdom, utredning av sykdom samt oppfølging av kroniske lidelser, og har både leger og sykepleiere med spesialkompetanse innenfor feltene.

Sengeposten tar imot planlagteVi behandler akutt oppstått sykdom, utredning av sykdom samt oppfølging av kroniske lidelser, og har både leger og sykepleiere med spesialkompetanse innenfor feltene. Sengeposten tar imot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser via akuttmottaket.

Fant du det du lette etter?