HELSENORGE

Lunge- og gastromedisinsk post

Lunge- og gastromedisinsk post behandler pasienter med fordøyelsessykdommer og lungesykdommer. Sykdommer i fordøyelsessystemet omfatter fordøyelseseplager, blødninger og ernæringsproblematikk. 


Sykdommer i lungene omfatter lungebetennelse, KOLS, respirasjonssvikt, blodpropp og lungekreft.  

Posten har også noen plasser for generelle indremedisinske problemstillinger.
Begge fagområdene behandler akutt oppstått sykdom, utredning av sykdom samt oppfølging av kroniske lidelser, og har både leger og sykepleiere med spesialkompetanse innenfor feltene. 
Fant du det du lette etter?