Medisinsk post 3C

Medisinsk post 3C behandler pasienter innen følgende fagområder: sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem, hjerneslag og akuttgeriatriske problemstillinger (nevrologi og aldersykdommer/geriatri).

Sengeposten tar imot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser, via akuttmottaket. Arbeidet er tverrfaglig, og involverer blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og farmasøyt.

Fant du det du lette etter?