HELSENORGE

Nevrologisk post

Nevrologisk post behandler pasienter innen følgende fagområder: Sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem, hjerneslag og problemstillinger innen nevrologi.
Sengeposten tar imot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser, via akuttmottaket. Arbeidet er tverrfaglig, og involverer blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og farmasøyt.
Fant du det du lette etter?