HELSENORGE

Lungemedisinsk seksjon

Lungemedisinsk seksjon behandler lungepasientene på sengepost 5A. Seksjonen administrerer også medisinsk overvåkningsavdeling (MOV), medisinsk post 5C . I tillegg utreder vi forskjellige lungesykdommer på poliklinikken både ved SiV-Tønsberg og SiV-Larvik.

Fant du det du lette etter?