HELSENORGE

Lungeseksjon

Lungeseksjon behandler lungepasientene ved lunge- og gastromedisinsk post i bygg C, 2. etasje. Seksjonen administrerer også overvåkingspost i bygg C, 5. etasje. I tillegg utreder de forskjellige lungesykdommer på lungepoliklinikken.

Fant du det du lette etter?