HELSENORGE

NorCP

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og systematisk oppfølgingsprogram for barn og unge med cerebral parese (CP). Sykehuset i Vestfold er dataansvarlig for NorCP, men registeret også har en enhet ved OUS.

Fant du det du lette etter?