HELSENORGE

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler har ansvar for utlån av medisinsk utstyr samt forbruksmateriell til deg som er hjemmeboende i Vestfold og tilhører Sykehuset i Vestfold. Utstyret rekvireres av spesialisthelsetjenesten. Opplæring i bruk av utstyret skal gis av de som starter behandlingen. Behandlingshjelpemidler låner ut medisinsk utstyr og sørger for videre supplering av forbruksmateriell, råd og veiledning når du er hjemme.

Fant du det du lette etter?