eRehabilitering etter hjerneslag

Rehabiliteringsavdeling nevrologi, Kysthospitalet

eRehabilitering er et veiledet mestringskurs på internett. Formålet er å gi informasjon, hjelp og støtte til mestring og å leve bedre med følgevirkninger etter hjerneslaget. Tilbudet er ikke ment å erstatte annen rehabilitering eller behandling, men er utviklet for å gis som supplement til de ordinære tjenestene.

Innledning

Pålogging for registrerte brukere

Kurset henvender seg først og fremst til personer som har hatt lette eller moderate hjerneslag. Det har et særlig fokus på de mer usynlige plagene mange sliter med og kan føle seg alene med, slik som fatigue (utmattelse, trøtthet), kognitive (konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse) og psykiske endringer (uro og angst, bekymring, nedstemthet, sorgreaksjoner). 

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Denne behandlingen tilbys kun som internettbehandling. Før du kan sette i gang må du derfor ha tilgang på pc/nettbrett og mobil, i tillegg til å ha bankID for innlogging på sikker digital plattform. For å meldes på behandlingen sender du en e-post til eRehabilitering@siv.no, kun med ditt navn og kontakttelefonnummer. Du vil bli oppringt av en av våre medarbeidere som så kan gi deg de nødvendige tilganger.

Under

Tilbudet er delt i ulike moduler eller bolker etter tema. Kurset er laget selvforklarende og det kan i prinsippet gjennomføres som et rent selvhjelpskurs, men det tilbys veiledning med en e-terapeut underveis for å gjøre gjennomføringen så enkel og problemfri som mulig. Du bestemmer selv hva du vil arbeide med, og hvor mye tid du vil bruke, men maksimal tid for gjennomføringen av hele eRehabiliteringen er 8 uker.

Kurset består av noen hovedkomponenter:

 • En sikker teknologisk løsning for gjennomføring av aktiviteter og samhandling med helsepersonell (e-terapeuter) underveis.
 • Et kartleggingsverktøy hvor du kan beskrive dine utfordringer, ulike plager, funksjon og livskvalitet. Dette vil gi deg selv et bilde av dine utfordringer og kan gi e-terapeutene informasjon om utfordringer og behov til bruk i veiledningen.
 • Forskjellige typer informasjon og kunnskapskilder: tekster, videoer, podcaster om hjerneslag og usynlige symptomer, og ulike aktuelle behandlings/rehabiliteringstilbud.
 • Treningsøvelser: du vil få trening i bruk av verktøy og teknikker for å mestre ulike usynlige plager. Dette kan være tiltak og strategier for å leve bedre med ulike kognitive endringer og fatigue. Det er også fokus på strategier for å fremme økt mental velvære. Du vil også lære om verktøy og ferdigheter for å få et nytt forhold til vanskelige tanker, følelser og «ditt nye jeg», øve på oppmerksomhet, klargjøre hva som er viktigst for deg og sette nye mål som holder deg på stødig kurs mot et rikt og meningsfullt liv med endringene etter hjerneslaget.

Etter

En måned etter avsluttet kurs får du ny evaluering digitalt med samme kartlegging du hadde ved oppstart.

Kurs og opplæring

 • Onsdag 19.08.
  Styremøte 19. august 2020

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Torsdag 17.09.
  Styremøte 17. september 2020

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 14.10.
  Styremøte 14. oktober 2020

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 18.11.
  Styremøte 18. november 2020

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Torsdag 17.12.
  Styremøte 17. desember 2020

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 27.01.
  Skandinavisk CT-kurs i Vestfold - AVLYST

  På grunn av Covid-19 må vi dessverre avlyse det skandinaviske CT-kurset i Larvik, 27.-29. Januar 2021. Vi flytter programmet vi skulle hatt til 26.-28. januar 2022.

 • Brystkreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

 • CFS/ME-kurs

  Målet med kurset er at du som lever med CFS/ME skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre kontroll over egen situasjon. Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang.

 • Diabetes - startkurs

  Kurs for deg med diabetes og dine pårørende.

 • Eksemkurs

  Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.

 • IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)

  Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.

 • IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)

  Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Informasjonsdag: overvekt og fedme hos barn

  Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos barn, hvor målet er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom.

 • Informasjonsdag: overvekt og fedme hos ungdom

  Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos ungdommer, hvor målet vårt er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom.

 • Lavt stoffskifte - kurs

  Målet med kurset er at du som har lavt stoffskifte skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Pårørende er også velkommen på kurset.

 • Lungekreftkurs

  Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Lungerehabiliteringskurs

  Lungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.

 • Nyrekurs

  Målsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.

 • Parkinsonkurs

  Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.

 • Prostakreftkurs

  Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Stomi-kurs

  Målsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.

 • Tarmkreftkurs

  Målet med kurset er at du som er behandlet eller er under behandling for tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Temakveld for pasienter, pårørende, brukere og ansatte ved DPS Vestfold

  Temakveldene skal være en møteplass og samtalearena for personer som har erfaring med psykisk helse og/eller rusavhengighet ved DPS Vestfold, enten som pasient/bruker, pårørende eller ansatt.

 • Veiledningssamtale, selvhjelp

  Lærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?