Nevrologisk rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalet

eRehabilitering etter hjerneslag

eRehabilitering er et veiledet mestringskurs på internett. Formålet er å gi informasjon, hjelp og støtte til mestring og å leve bedre med følgevirkninger etter hjerneslaget. Tilbudet er ikke ment å erstatte annen rehabilitering eller behandling, men er utviklet for å gis som supplement til de ordinære tjenestene.

Innledning

Pålogging for registrerte brukere

Kurset henvender seg først og fremst til personer som har hatt lette eller moderate hjerneslag. Det har et særlig fokus på de mer usynlige plagene mange sliter med og kan føle seg alene med, slik som fatigue (utmattelse, trøtthet), kognitive (konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse) og psykiske endringer (uro og angst, bekymring, nedstemthet, sorgreaksjoner). 

Før

Denne behandlingen tilbys kun som internettbehandling. Før du kan sette i gang må du derfor ha tilgang på pc/nettbrett og mobil, i tillegg til å ha bankID for innlogging på sikker digital plattform. For å meldes på behandlingen sender du en e-post til eRehabilitering@siv.no, kun med ditt navn og kontakttelefonnummer. Du vil bli oppringt av en av våre medarbeidere som så kan gi deg de nødvendige tilganger.

Under

Tilbudet er delt i ulike moduler eller bolker etter tema. Kurset er laget selvforklarende og det kan i prinsippet gjennomføres som et rent selvhjelpskurs, men det tilbys veiledning med en e-terapeut underveis for å gjøre gjennomføringen så enkel og problemfri som mulig. Du bestemmer selv hva du vil arbeide med, og hvor mye tid du vil bruke, men maksimal tid for gjennomføringen av hele eRehabiliteringen er 8 uker.

Kurset består av noen hovedkomponenter:

  • En sikker teknologisk løsning for gjennomføring av aktiviteter og samhandling med helsepersonell (e-terapeuter) underveis.
  • Et kartleggingsverktøy hvor du kan beskrive dine utfordringer, ulike plager, funksjon og livskvalitet. Dette vil gi deg selv et bilde av dine utfordringer og kan gi e-terapeutene informasjon om utfordringer og behov til bruk i veiledningen.
  • Forskjellige typer informasjon og kunnskapskilder: tekster, videoer, podcaster om hjerneslag og usynlige symptomer, og ulike aktuelle behandlings/rehabiliteringstilbud.
  • Treningsøvelser: du vil få trening i bruk av verktøy og teknikker for å mestre ulike usynlige plager. Dette kan være tiltak og strategier for å leve bedre med ulike kognitive endringer og fatigue. Det er også fokus på strategier for å fremme økt mental velvære. Du vil også lære om verktøy og ferdigheter for å få et nytt forhold til vanskelige tanker, følelser og «ditt nye jeg», øve på oppmerksomhet, klargjøre hva som er viktigst for deg og sette nye mål som holder deg på stødig kurs mot et rikt og meningsfullt liv med endringene etter hjerneslaget.

Etter

En måned etter avsluttet kurs får du ny evaluering digitalt med samme kartlegging du hadde ved oppstart.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?