Behandlingsprogrammene

eMestring bygger på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling ved depresjon og angstlidelser.

Kognitiv atferdsterapi er den behandlingsformen som har vist seg mest effektiv ved behandling av depresjon og angstlidelser, og er derfor anbefalt som behandlingsform for angstlidelser i norske, engelske og svenske retningslinjer.

Brukerstøtte

Her kan du se første modul i de tre behandlingsprogrammene vi tilbyr:

Behandlingsprogram for depresjon, modul 1 Behandlingsprogram for sosial angst, modul 1 Behandlingsprogram for panikklidelse, modul 1

Et grunnleggende prinspipp ved kognitiv atferdsterapi er at måten vi tenker på er avgjørende for hva vi føler og hvordan vi handler. I kognitiv atferdsterapi lærer du  å kjenne igjen og endre måten du tenker på i situasjoner som medfører angst eller annet ubehag.

En viktig del av behandlingen er å systematisk utsette seg for situasjoner som fører til angst og å arbeide systematisk med hvorledes du tolker og forstår slike situasjoner.

Er det mulig å kurere depresjon og angst ved å lese om dem?

Hoveddelen av eMestring består av skriftlig informasjon. Du lurer kanskje på om det er mulig å bli kvitt angst og depresjon ved å lese en tekst. Det er et godt spørsmål. Lignende behandlingsprogram er gjennomført med svært gode resultat for blant annet panikkangst, sosial angst og depresjon i blant annet Sverige og England.   

Det ser også ut som om bedringen holder seg over tid. En av grunnene til at effekten varer er at dette er et program som er basert på læring. Når vi har lært oss noe blir det en naturlig del av reaksjonene våre, og vi tar med oss kunnskap og erfaringer som vi kan bruke etter at behandlingen er avsluttet.

Det er vårt håp at også du vil lære ny kunnskap og nye ferdigheter ved å delta i eMestring. Det finnes selvsagt ingen garanti for at du aldri vil oppleve depresjon eller angst igjen, men på bakgrunn av gode resultat fra tidligere behandlinger synes vi du bør gi programmet en sjanse.

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått fra tidligere pasienter:

  • ”Jeg er ikke lenger så redd for symptomer som kommer ved angst”
  • ”Jeg forstår angsten og er ikke lenger så redd”
  • ”Jeg er blitt mindre redd for panikkangsten”
  • ”Jeg har lært at dette er normale reaksjoner for mennesker, og at jeg ikke er alene om å ha et angsptoblem”
  • ”Jeg har fått tillit til teknikker som hjelper meg å mestre angsten”
  • ”Jeg tenker jeg skal klare å takle situasjoner som før virket umulige”
  • ”Jeg har lært å puste med magen, nå kjører jeg bil”
  • ”Jeg har lært meg å være mer kritisk til egne negative tanker”