Henvisning

For å motta behandlingen må du være over 18 år, og fastlege må henvise deg til ett av de distriktspsykiatriske sentrene ved Sykehuset i Vestfold HF på vanlig måte.

Bruk av B-preparat er ikke forenelig med behandlingen, men du kan kontakte oss om du ønsker å diskutere unntak.

  • Dersom pasienten etter utredning vurderes å kunne ha nytte av eMestring, kan han eller hun henvises til ett av DPSene på vanlig måte.
  • Pasienten må ha lokal behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten under behandling i eMestring.
  • Dersom det skulle oppstå spesielle uforutsette vansker eller akutte forhold i løpet av eMestring-behandlingen er det den lokale spesialisthelsetjenesten som er ansvarlig for pasienten.

Ta gjerne kontakt med ett av våre DPS dersom du har spørsmål om henvisning.