Illustrasjonsfoto av en kvinne og mann som går tur ute

eRehabilitering

eRehabilitering tilbyr veiledet internettbehandling til de som har hatt lette eller moderate hjerneslag. Det har et særlig fokus på de mer usynlige plagene mange sliter med og kan føle seg alene med, slik som fatigue (utmattelse, trøtthet), kognitive (konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse) og psykiske endringer (uro og angst, bekymring, nedstemthet, sorgreaksjoner). 

 

Om eRehabilitering

eRehabilitering er et veiledet mestringskurs på internett, utviklet av fagfolk med bakgrunn i nevrorehabilitering, i samarbeid med brukerrepresentanter fra LHL-hjerneslag og eksperter på teknologi for veiledet internettbehandling og informasjonssikkerhet.  

Formålet er å gi informasjon, hjelp og støtte til mestring og å leve bedre med følgevirkninger etter hjerneslaget, direkte til deg i ditt eget hjem på tidspunkt som passer deg best. Tilbudet er ikke ment å erstatte annen rehabilitering eller behandling, men er utviklet for å gis som supplement til de ordinære tjenestene.

Kurset henvender seg først og fremst til personer som har hatt lette-moderate hjerneslag. Det har et særlig fokus på de mer usynlige plagene mange sliter med og kan føle seg alene med, slik som fatigue (utmattelse, trøtthet), kognitive (konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse) og psykiske endringer (uro og angst, bekymring, nedstemthet, sorgreaksjoner mv). 

​Les mer om veiledet internettbehandling etter hjerneslag

Vil du melde deg på eRehabilitering?

Send oss navnet ditt og telefonnummeret ditt til eRehabilitering@siv.no. Det er viktig at du ikke sender sensitive opplysninger, vi kontakter deg på telefon for mer informasjon. 

Videoer om hjerneslag

«Folkeopplysning om hjerneslag» har gode forklaringsvideoer om hjerneslag.

På deres nettside finnes det filmer om symptomer og tegn på hjerneslag, omfang, forebygging, blodpropp, blødninger og hva hjerneslag gjør med deg.

Gå til nettsiden for å se filmene

 


Fant du det du lette etter?