Utdanning og kompetanse

Utdanning

Leger i spesialisering (LIS)

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Sykehuset i Vestfold har 31 spesialistutdanninger.

Les mer om leger i spesialisering

Hospitering for fastleger

Dagsbesøk ved sykehuspoliklinikker eller spesialister gir syv valgfrie utdanningspoeng per dag i spesialistutdannelsen/resertifisering i allmennmedisin. Strukturert hospitering for fastleger på sykehus gir ti poeng per dag.

Ønsker du mer informasjon om dette ta kontakt med pko@siv.no

Følgende seksjoner/fagområder tilbyr hospitering for fastleger etter avtale:

Kirurgisk klinikk:

 • Ortopediseksjon - delta i skadestuearbeid og på sengepost
 • Øre-nese-hals-seksjon
 • Øyeseksjon
 • Karseksjon
 • Gastrokirurgisk seksjon - delta ved akuttmottak, poliklinikk, operasjon og sengepost
 • Urologiseksjon - delta ved poliklinikk og sengepost
 • Gynekologiseksjon
 • Kreftseksjon
 • Anestesiologisk seksjon

Medisinsk klinikk:

 • Gastromedisinsk seksjon
 • Lungeseksjon  
 • Infeksjonseksjon
 • Hjertemedinsk seksjon
 • Nyreseksjon
 • Geriatriseksjon
 • Barnemedisinsk seksjon

Klinikk psykisk helse og rusbehandling:

 • DPS Vestfold

Skjemaer for hospitering:

Skjema for hospitering i sykehus - allmennmedisinSkjema for gjennomført dagsbesøk hos spesialist/poliklinikk (allmennmedisin)

Kompetanse

Klinisk simuleringssenter

Gå til klinisk simuleringssenter

Læringsportalen

Her kan du som er ansatt logge deg på Læringsportalen og få tilgang til e-læringskurs.

Nyutdannede sykepleiere - kompetanseprogram

Nyutdannede sykepleiere som ansettes får tilbud om kompetanseprogram. Hensikten er å bidra til raskere mestring og trygghet i grunnleggende sykepleie.

Kompetanseprogrammet følger samme lest som traineeprogrammet og er lagt opp med en faglig standardisert progresjon. Det legges opp til en utveksling av kompetanse på tvers av fagfeltene. Flere av dagene er lagt til klinisk simuleringssenter der det trenes på praktiske ferdigheter og prosedyrer. Programmet fokuserer også på etiske dilemmaer, dokumentasjon, informasjonssikkerhet og aktuelle faglige temaer.

Målsetningen med programmet er at nyutdannede sykepleiere som ansettes ved SiV, får nødvendig kompetanse som gjør dem trygge i rollen, øker kvaliteten på tjenestene og reduserer turnover.

I tillegg til kompetanseprogrammet følger de selvsagt den vanlige opplæringen og fagutviklingsprogrammet i egen seksjon.


Traineesykepleier

Som traineesykepleier ved Sykehuset i Vestfold vil du i løpet av to år være tilknyttet seksjoner innen kirurgi, medisin og psykiatri.

Mål for programmet er at du:

 • Får en generalistkompetanse som ivaretar stadig økende kompleksitet i pasientbehandling
 • Blir trygg og mestrer oppgaver knyttet til sykepleierrollen
 • Oppnår organisatorisk og klinisk kompetanse

Traineeprogrammet går over to år. Oppstart for neste kull blir august 2019. Stillingene lyses ut i januar 2019.

Vi søker deg som er:

 • Fleksibel og trives i ulike miljøer
 • Positiv og lærevillig
 • Liker utfordringer
 • Liker å fullføre oppgaver

Kontakt Anne May Mauritzen hvis du har spørsmål. Tlf. 41557073. E-post: anne.may.mauritzen@siv.no.

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.