Utdanning og kompetanse

Utdanning

Spesialistutdanning for leger del 1 – turnustjeneste for leger

Gå til spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1)– turnustjeneste for leger

Hospitering for fastleger

Dagsbesøk ved sykehuspoliklinikker eller spesialister gir syv valgfrie utdanningspoeng per dag i spesialistutdannelsen/resertifisering i allmennmedisin. Strukturert hospitering for fastleger på sykehus gir ti poeng per dag.

Følgende seksjoner/fagområder tilbyr hospitering for fastleger etter avtale med følgende kontaktpersoner

Kirurgisk klinikk:

 • Ortopediseksjon: Terje Kleven (delta i skadestuearbeid og på sengepost)
 • Øre-nese-hals-seksjon: Jan Magnus Fredheim
 • Øyeseksjon: Elisabeth Fagelund Gjersøe
 • Karseksjon: Torbjørn Bakken
 • Gastroseksjon: Rune Sandbu (delta ved akuttmottak, poliklinikk, operasjon og sengepost)
 • Urologiseksjon: Stein Øverby (delta ved poliklinikk og sengepost)
 • Gynekologiseksjon: Per Olav Dale
 • Onkologiseksjon: Ole Kristian D Andersen
 • Anestesiologisk seksjon: Espen Lindholm

Medisinsk klinikk:

 • Gastroseksjon medisin: Birgitte Seip
 • Lungeseksjon: Espen Carlsen (hospitering fra høsten 2016)
 • Infeksjonseksjon: Tore Stenstad
 • Hjertemedinsk seksjon: Kenneth Knutsen
 • Nyreseksjon: Stig Arne Kjellevold
 • Geriatriseksjon: Marte Wang-Hansen
 • Pediatriseksjon: Morten Falke

Klinikk psykisk helse og rusbehandling:

 • Nordre Vestfold DPS: Geir Dunseth eller avdelingssjef Grethe Reizer
 • Søndre Vestfold DPS: Lene Nyegaard Andersen

Skjemaer for hospitering:

Kompetanse

Klinisk simuleringssenter

Gå til klinisk simuleringssenter

Læringsportalen

Her kan du som er ansatt logge deg på Læringsportalen og få tilgang til e-læringskurs.

Nyutdannede sykepleiere - kompetanseprogram

Nyutdannede sykepleiere som ansettes får tilbud om kompetanseprogram. Hensikten er å bidra til raskere mestring og trygghet i grunnleggende sykepleie.

Kompetanseprogrammet følger samme lest som traineeprogrammet og er lagt opp med en faglig standardisert progresjon. Det legges opp til en utveksling av kompetanse på tvers av fagfeltene. Flere av dagene er lagt til klinisk simuleringssenter der det trenes på praktiske ferdigheter og prosedyrer. Programmet fokuserer også på etiske dilemmaer, dokumentasjon, informasjonssikkerhet og aktuelle faglige temaer.

Målsetningen med programmet er at nyutdannede sykepleiere som ansettes ved SiV, får nødvendig kompetanse som gjør dem trygge i rollen, øker kvaliteten på tjenestene og reduserer turnover.

I tillegg til kompetanseprogrammet følger de selvsagt den vanlige opplæringen og fagutviklingsprogrammet i egen seksjon.


Traineesykepleier

Som traineesykepleier ved Sykehuset i Vestfold vil du i løpet av to år være tilknyttet seksjoner innen kirurgi, medisin og psykiatri.

Mål for programmet er at du:

 • Får en generalistkompetanse som ivaretar stadig økende kompleksitet i pasientbehandling
 • Blir trygg og mestrer oppgaver knyttet til sykepleierrollen
 • Oppnår organisatorisk og klinisk kompetanse

Traineeprogrammet går over to år. Oppstart for neste kull blir august 2019. Stillingene lyses ut i januar 2019.

Vi søker deg som er:

 • Fleksibel og trives i ulike miljøer
 • Positiv og lærevillig
 • Liker utfordringer
 • Liker å fullføre oppgaver

Kontakt Anne May Mauritzen hvis du har spørsmål. Tlf. 41557073. E-post: anne.may.mauritzen@siv.no.

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.