HELSENORGE

Utdanning og kompetanse

Utdanning

Leger i spesialisering (LIS)

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Sykehuset i Vestfold har 31 spesialistutdanninger.

Les mer om leger i spesialisering

Hospitering for fastleger

Dagsbesøk ved sykehuspoliklinikker eller spesialister gir syv valgfrie utdanningspoeng per dag i spesialistutdannelsen/resertifisering i allmennmedisin. Strukturert hospitering for fastleger på sykehus gir ti poeng per dag.

Ønsker du mer informasjon om dette ta kontakt med pko@siv.no

Følgende seksjoner/fagområder tilbyr hospitering for fastleger etter avtale:

Kirurgisk klinikk:

 • Ortopediseksjon - delta i skadestuearbeid og på sengepost
 • Øre-nese-hals-seksjon
 • Øyeseksjon
 • Karseksjon
 • Gastrokirurgisk seksjon - delta ved akuttmottak, poliklinikk, operasjon og sengepost
 • Urologiseksjon - delta ved poliklinikk og sengepost
 • Gynekologiseksjon
 • Kreftseksjon
 • Anestesiologisk seksjon
Se mer informasjon om strukturert hospitering ved kirurgiske fag våren 2020

Medisinsk klinikk:

 • Gastromedisinsk seksjon
 • Lungeseksjon  
 • Infeksjonseksjon
 • Hjertemedinsk seksjon
 • Nyreseksjon
 • Geriatriseksjon
 • Barnemedisinsk seksjon
Se mer informasjon om hospitering ved medisinsk klinikk

Klinikk psykisk helse og rusbehandling:

 • DPS Vestfold

Skjemaer for hospitering:

Skjema for hospitering i sykehus - allmennmedisin Skjema for gjennomført dagsbesøk hos spesialist/poliklinikk (allmennmedisin)

Mastergradsoppgaver og andre typer studentprosjekter

Sykehuset i Vestfold ønsker studenter velkommen til å gjennomføre masterprosjekter eller andre typer studentprosjekter i helseforetaket.

Linkene nedenfor beskriver hvordan studenter går frem for å søke om tilgang til å gjennomføre prosjekter og undersøkelser, og hvem som kan kontaktes i sykehuset.

 

Kompetanse

Klinisk simuleringssenter

Gå til klinisk simuleringssenter

Læringsportalen

Her kan du som er ansatt logge deg på Læringsportalen og få tilgang til e-læringskurs.

Nyutdannede sykepleiere - kompetanseprogram

Nyutdannede sykepleiere som ansettes får tilbud om kompetanseprogram. Hensikten er å bidra til raskere mestring og trygghet i grunnleggende sykepleie.

Kompetanseprogrammet følger samme lest som traineeprogrammet og er lagt opp med en faglig standardisert progresjon. Det legges opp til en utveksling av kompetanse på tvers av fagfeltene. Flere av dagene er lagt til klinisk simuleringssenter der det trenes på praktiske ferdigheter og prosedyrer. Programmet fokuserer også på etiske dilemmaer, dokumentasjon, informasjonssikkerhet og aktuelle faglige temaer.

Målsetningen med programmet er at nyutdannede sykepleiere som ansettes ved SiV, får nødvendig kompetanse som gjør dem trygge i rollen, øker kvaliteten på tjenestene og reduserer turnover.

I tillegg til kompetanseprogrammet følger de selvsagt den vanlige opplæringen og fagutviklingsprogrammet i egen seksjon.

Traineesykepleier

Som traineesykepleier ved Sykehuset i Vestfold vil du i løpet av to år være tilknyttet seksjoner innen kirurgi, medisin og psykiatri.

​Mål for programmet er at du:

 • Får en generalistkompetanse som ivaretar stadig økende kompleksitet i pasientbehandling
 • Blir trygg og mestrer oppgaver knyttet til sykepleierrollen
 • Oppnår organisatorisk og klinisk kompetanse

Traineeprogrammet går over to år. 

Vi søker deg som er:

 • Fleksibel og trives i ulike miljøer
 • Positiv og lærevillig
 • Liker utfordringer
 • Liker å fullføre oppgaver

Kontakt Anita Elmer hvis du har spørsmål. Tlf. 97090270. E-post: anita.elmer@siv.no  

 

Fant du det du lette etter?