Utdanning og kompetanse

Utdanning

Turnustjeneste for leger

Gå til turnustjeneste for leger

Hospitering for fastleger

Dagsbesøk ved sykehuspoliklinikker eller spesialister gir syv valgfrie utdanningspoeng per dag i spesialistutdannelsen/resertifisering i allmennmedisin. Strukturert hospitering for fastleger på sykehus gir ti poeng per dag.

Følgende seksjoner/fagområder tilbyr hospitering for fastleger etter avtale med følgende kontaktpersoner

Kirurgisk klinikk:

 • Ortopediseksjon: Terje Kleven (delta i skadestuearbeid og på sengepost)
 • Øre-nese-hals-seksjon: Jan Magnus Fredheim
 • Øyeseksjon: Elisabeth Fagelund Gjersøe
 • Karseksjon: Torbjørn Bakken
 • Gastroseksjon: Rune Sandbu (delta ved akuttmottak, poliklinikk, operasjon og sengepost)
 • Urologiseksjon: Stein Øverby (delta ved poliklinikk og sengepost)
 • Gynekologiseksjon: Per Olav Dale
 • Onkologiseksjon: Ole Kristian D Andersen
 • Anestesiologisk seksjon: Espen Lindholm

Medisinsk klinikk:

 • Gastroseksjon medisin: Birgitte Seip
 • Lungeseksjon: Espen Carlsen (hospitering fra høsten 2016)
 • Infeksjonseksjon: Tore Stenstad
 • Hjertemedinsk seksjon: Kenneth Knutsen
 • Nyreseksjon: Stig Arne Kjellevold
 • Geriatriseksjon: Marte Wang-Hansen
 • Pediatriseksjon: Morten Falke

Klinikk psykisk helse og rusbehandling:

 • Nordre Vestfold DPS: Geir Dunseth eller avdelingssjef Grethe Reizer
 • Søndre Vestfold DPS: Lene Nyegaard Andersen

Skjemaer for hospitering:

Kompetanse

Klinisk simuleringssenter

Gå til klinisk simuleringssenter

Læringsportalen

Her kan du som er ansatt logge deg på Læringsportalen og få tilgang til e-læringskurs.