HELSENORGE

Akutt- og intensivmedisinsk forskningsgruppe

Hva forsker vi på?

I vår forskningsgruppe forsker vi på ulike tema innen prehospital- og inhospital akuttmedisin, akutt kirurgi, traumatologi og intensivmedisin. Vi har som mål å systematisk undersøke den akutte behandlingskjeden, identifisere svake ledd og der hvor det er potensiale for forbedring vil vi sette i gang forskningsstudier for bedret behandling av kritisk syke og skadde pasienter.

Forskningsgruppens langsiktige mål er å bygge opp kapasitet for datainnsamling og analyse, utvide kunnskapsgrunnlaget for akuttmedisinsk og akuttkirurgisk behandling av kritisk syke og skadde, samt forske på forhold rundt organisering, prioritering og ikke minst implementering og opplæring. 

Vi ønsker å gjennomføre studier som holder høy vitenskapelig kvalitet, og som kan påvirke praksis lokalt, nasjonalt og internasjonalt til det beste for pasientene.

Presentasjon av​​​ gruppen

Gruppens består av leger og sykepleiere som jobber i prehospital klinikk og kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. Vårt fokus er å utvide kunnskapsgrunnlaget for akuttmedisinsk, akuttkirurgisk og intensivmedisinsk behandling av kritisk syke og skadde. Vi vil forske på forhold rundt organisering, prioritering og implementering av ny viten.

Gruppens​​ medle​​​m​​​​mer​​​

Kjetil Gorseth Ringdal (forskningsgruppeleder)

Stillingstittel: Klinikkoverlege, prehospital Klinikk. Overlege, anestesiologisk avdeling. Spesialist i anestesiologi
Arbeidssted: Prehospital Klinikk og Anestesiologisk Avdeling, Kirurgisk Klinikk, Sykehuset i Vestfold HF
Akademisk tittel/stillingstittel: PhD 
E-post: kjetil.ringdal@siv.no 
Telefon: 977 75 978

Jørgen Melau

Stillingstittel: Ambulansefagarbeider og anestesisykepleier
Arbeidssted: Ambulanseavdelingen, prehospital Klinikk, Sykehuset i Vestfold HF
Akademisk tittel/stillingstittel: PhD-stipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO)
E-post: jorgen.melau@siv.no  
Telefon: 911 73 629

Pål Christian​ Wold Morberg

Stillingstittel: Konst. overlege i anestesiologi
Arbeidssted: Anestesiologisk avdeling, kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF
Akademisk tittel/stillingstittel: 
E-post: pal.christian.wold.morberg@siv.no 
Telefon: 948 00 344

Øystein Hovi Rognerud

Stillingstittel: Overlege, spesialist i karkirurgi og i generell kirurgi. 
Arbeidssted: Karkirurgisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF og karavdelingen, hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF
Akademisk tittel: PhD-stipendiat ved UiO. 
E-post: oystein.hovi.rognerud@siv.no 
Telefon: 955 29 562

Elin Saga

Stillingstittel: Kvalitetsrådgiver/stipendiat og sykepleier
Arbeidssted: Akuttsenter og kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF 
Akademisk tittel/stillingstittel: PhD-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge 
E-post: Elin.Saga.Utklev@siv.no  
Telefon: 458 44 472

Marius Svanevik

Stillingstittel: Overlege, spesialist i gastrokirurgi og i generell kirurgi
Arbeidssted: Gastrokirurgisk avdeling, kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF og Forsvarets Sanitet (FSAN)
Akademisk tittel/stillingstittel: PhD 
E-post: marius.svanevik@siv.no 
Telefon: 412 23 022

Jon Erik Steen-Hansen

Stilingstittel: Overlege, spesialist i anestesiologi
Arbeidssted: Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel/stillingstittel: 
E-post: jon.erik.steen-hansen@siv.no  
Mobil: 922 24 125

Peder Svenkerud Thoen

Stillingstittel: Avdelingssjef, overlege
Arbeidssted: Avdeling for ortopedi og kirurgi, kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF
Akademisk tittel/stillingstittel: PhD-stipendiat ved UiO
E-post: Peder.Svenkerud.Thoen@siv.no​
Telefon: 958 44 768

Espen Lindholm

Stillingstittel: Forsker og prosjektleder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF og Sensocure AS. For tiden permisjon fra SIV HF.
Akademisk tittel/stillingstittel: PhD​
E-post: espen.lindholm@gmail.com
Telefon: 922 13 346​​

​​Våre forsk​ningsprosjekter​​

Nurse-led single shot ultrasound guided femoral nerve block in patients with hip fracture
Prosjektleder: Espen Eivind Lindholm, Sykehuset i Vestfold

Forbedring av kommunikasjonsmetodikk ved AMK-samtaler
Prosjektleder: Pål Gulbrandsen, Akershus universitetssykehus ​

Use of a Load Distributing Band Device Compared With Manual Technique for Out of Hospital Cardiac Arrest Patients on Outcome and Cardiopulmonary Resuscitation Process. A Retrospective Clinical Study
Prosjektleder: Lars Wik, Oslo universitetssykehus 


Temperaturmåling på operasjonspasienter - sammenlikning av 4 målemetoder
Prosjektleder: Espen Eivind Lindholm, Sykehuset i Vestfold 


Treningsbelastning, fysisk form og helseproblemer hos Norseman Xtreme Triatlon deltakere – en prospektiv kohort studie
Prosjektleder: Trine Stensrud, Norges idrettshøgskole

Svømming i kaldt vann – Marinejegerstudien
Prosjektleder: Jonny Hisdal, Oslo universitetssykehus

IscAlert™ -studien. New method for real-time detection of tissue ischemia​
Prosjektleder: Magne Røkkum​

Monitoring intraperitoneal organs, muscular- and subcutaneous tissues with biosensors for optimized treatment and increased survival in sepsis.​

​​


​​​Aktuelle publik​​​asjo​​ner​​​​​

​​

​2021​

2020​:

2019:

2017​​​:

2016:

​Samar​​beidspartnere​​​​

 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
 • Nasjonalt Traumeregister (NTR)
 • Traumeregisteret OUS (TR-OUS), Avdeling for Forskning og Utvikling, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus HF (OUS HF)
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA)
 • Oslo Advanced Intervention Research (AIR) cluster, Luftambulanseavdelingen OUS HF
 • Forskningsgruppe Karsykdom og karfunksjon, Karavdelingen, OUS HF Aker sykehus
 • The Norseman Xtreme Triathlon Research Team
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Fakultet for Helse og Sosialvitenskap
 • Forsvarets Sanitet (FSAN)
 • ECMO-centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige​

F​inansieringsk​​​​ilder​​​​

 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Aker BioMarine
 • Sykehuset i Vestfold 


Fant du det du lette etter?