HELSENORGE

Cerebral parese - forskningsgruppe

​Hva forsker vi på?

I vår forskningsgruppe forsker vi på cerebral parese (CP).

CP er en samlebetegnelse på tilstander som gir motoriske utfordringer grunnet hjerneskade som oppstår under svangerskapet eller i løpet av barnets første to leveår. Selve hjerneskaden er livsvarig og endrer seg ikke, men de som har CP kan ofte oppleve funksjonsforverring med årene. Det er vanlig med fatigue og sekundære muskel/skjelett-plager inkludert feilstillinger. De motoriske utfordringene er ofte ledsaget av tilleggsvansker som epilepsi, spisevansker, talevansker, kognitive vansker, vansker med syn, psykiske vansker og smerter. Individer med CP mottar habiliteringsoppfølging i spesialisthelsetjenesten, men tilbudet varierer rundt om i landet.

Aktuelle forskningstemaer i vår forskningsgruppe er forekomst av og årsaker til CP, samt effekten av ulike behandlinger. Målet er at vår forskning skal:

 1. Bidra til bedre og likeverdig behandling og oppfølging av barn og unge med cerebral parese. 
 2. Avdekke risikofaktorer for CP for å kunne forebygge tidlig hjerneskade hos barn.
 3. Studere sammenhenger mellom risikofaktorer, kliniske manifestasjoner og behandlingsmuligheter.

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) som Sykehuset i Vestfold er databehandler for har per nå registrert ca. 2900 barn og unge med CP født fom 1996 til d.d. Det betyr at forskningsgruppen har etter søknad tilgang til en stor mengde data som omhandler barn og unge med CP. Vi har også tillatelse til å koble våre data til Medisinsk fødselsregister som gir oss tilgang til mye informasjon relatert til risikofaktorer for CP i svangerskap og rundt fødsel.

Gruppens medlemmer


Bilde av gruppens medlemmer

Fra venstre: Stine Johansen, Anne Elisabeth Ross Raftemo, Guro L. Andersen, Sandra Julsen Hollung, Annette Steen-Hansen Krøglid

Guro L. Andersen

Stillingstittel og foretak: Overlege, habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
E-post: guro.andersen@siv.no 
Telefon: 33 30 82 59 / 970 70 158

Sandra Julsen Hollung

Stillingstittel og foretak: Helseinformatiker/forsker NorCP, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MS, PhD
E-post: sandra.julsen.hollung@siv.no 
Telefon: 915 76 563

Anne Elisabeth Ross Raftemo

Stillingstittel og foretak: Overlege, habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD-stipendiat NTNU
E-post: anne.elisabeth.ross.raftemo@siv.no 
Telefon: 33 30 82 59 / 920 64 296

Annette Steen-Hansen Krøglid

Stillingstittel og foretak: Overlege, habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD
E-post: annette.kroglid@siv.no 
Telefon: 33 30 82 20 / 402 46 412

Stine Johansen

Stillingstittel og foretak: Spesialfysioterapeut, habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Masterstudent
E-post: stine.johansen@siv.no  
Telefon: 33 30 82 62​


Våre forskningsprosjekter

CPPain
Prosjektledere: Randi Dovland Andersen, Sykehuset Telemark, og Guro L. Andersen, Sykehuset i Vestfold

CP-North
Prosjektleder Norge: Guro L. Andersen, Sykehuset i Vestfold

Does botulinum toxin make Walking Easier in children with cerebral palsy?
Prosjektleder: Torstein Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Spastisitetsreduserende behandling og ledsagende tiltak til barn med cerebral parese i Norge
Prosjektleder: Guro L. Andersen, Sykehuset i Vestfold

Risikofaktorer for CP
2011-2030
Prosjektleder: Guro L. Andersen, SiV
Prosjektmedarbeider: professor Torstein Vik, NTNU og Sandra Julsen Hollung, SiV

 1. Er infeksjoner rundt fødselen, spesielt med gruppe B streptokokker rundt fødselen assosiert med økt risiko for cerebral parese?
  Prosjektleder: Torstein Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 2. Postneonatal CP
  Prosjektledere: Guro L. Andersen og Sandra Julsen Hollung, Sykehuset i Vestfold
 3. Kunstig befruktning og CP
  Prosjektledere Sandra Julsen Hollung og Guro L. Andersen, Sykehuset i Vestfold

Medfødte misdannelser og risiko for cerebral parese: en studie med tanke på fremtidig forebygging

(The Comprehensive CA-CP Study)
Prosjektleder Norge: Guro L. Andersen, Sykehuset i Vestfold

The Global Birth Prevalence of Cerebral Palsy (CP)
Prosjektleder Norge: Sandra Julsen Hollung, Sykehuset i Vestfold

Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med cerebral parese
Prosjektleder: Kristine Stadskleiv, Oslo universitetssykehus 

 

Aktuelle publikasjoner

Publikasjoner i internasjonale tidsskrift med fagfelleevaluering

2021:

2020:

Komplett publikasjonsliste

Samarbeidspartnere

Nasjonale:

Internasjonale:


Finansieringskilder

 • NordForsk
 • ​​Sykehuset Telemark HF
 • Helse Sør-Øst
 • Sykehuset i Vestfold 
 • Testamentert gave fra Tordis Elisabeth Dahl 
 • Helseforsk
 • PedCRIN
 • NorCP 
Fant du det du lette etter?