HELSENORGE

Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammet har tre hovedmål: redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Om pasientsikkerhetsprogrammet


Pasientsikkerhetsprogrammet innfører konkrete tiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten.

Programmet har tre hovedmål:

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Les mer om pasientsikkerhetsprogrammet og de ulike innsatsområdene her

Organisering av pasientsikkerhetsprogrammet ved SiV

Sykehuset i Vestfold har etablert en lokal programledelse som består av lokal programleder, kvalitet- og HMS-sjef, medisinsk fagdirektør, klinikksjefer, brukerrepresentant, ledere av innsatsområder, prosessveiledere, kommunikasjonsdirektør og praksiskonsulent.  

Måling av pasientskade

Alle helseforetak i Norge kartlegger pasientskader regelmessig. Hensikten er å skape et grunnlag for forbedring over tid. Målingen koordineres av pasientsikkerhetsprogrammet.

Pasientskader måles ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT). Dette er en strukturert gjennomgang av tilfeldig utvalgte journaler som ser etter kriterier for pasientskade.

Pasientsikkerhetskultur

Undersøkelser viser at pasientsikkerhetskulturen varierer mellom avdelinger, og at den påvirker pasientbehandlingen direkte. Alle helseforetak har undersøkt pasientsikkerhetskulturen i 2012 og 2014.

Resultatene brukes til forbedringsarbeid ved det enkelte helseforetak. Fra 2018 er denne undersøkelsen samordnet med medarbeiderundersøkelsen.

Smykkefritt sykehus

Det er anerkjent kunnskap at smykker bidrar til økt bakterieforekomst på hendene til helsearbeidere. Sykehuset i Vestfold har et mål om at forekomsten av sykehusinfeksjoner hos våre pasienter skal reduseres.

Det er vedtatt både av ledergruppen ved Sykehuset i Vestfold og styret i Helse Sør-Øst at smykker ikke skal brukes av helsepersonell. Å ta av seg smykkene er et enkelt tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Smykker, synlig piercing, armbåndsur og nøkkelhalsbånd skal derfor ikke brukes av ansatte i sykehusets uniform.

Fant du det du lette etter?