Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammet har tre hovedmål: redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Om pasientsikkerhetsprogrammet


Pasientsikkerhetsprogrammet innfører konkrete tiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten.

Programmet har tre hovedmål:

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Les mer om pasientsikkerhetsprogrammet og de ulike innsatsområdene her

Organisering av pasientsikkerhetsprogrammet ved SiV

Sykehuset i Vestfold har etablert en lokal programledelse som består av lokal programleder, kvalitet- og HMS-sjef, medisinsk fagdirektør, klinikksjefer, brukerrepresentant, ledere av innsatsområder, prosessveiledere, kommunikasjonsdirektør og praksiskonsulent.  

Måling av pasientskade

Alle helseforetak i Norge kartlegger pasientskader regelmessig. Hensikten er å skape et grunnlag for forbedring over tid. Målingen koordineres av pasientsikkerhetsprogrammet.

Pasientskader måles ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT). Dette er en strukturert gjennomgang av tilfeldig utvalgte journaler som ser etter kriterier for pasientskade.

Pasientsikkerhetskultur

Undersøkelser viser at pasientsikkerhetskulturen varierer mellom avdelinger, og at den påvirker pasientbehandlingen direkte. Alle helseforetak har undersøkt pasientsikkerhetskulturen i 2012 og 2014.

Resultatene brukes til forbedringsarbeid ved det enkelte helseforetak. Fra 2018 er denne undersøkelsen samordnet med medarbeiderundersøkelsen.

Smykkefritt sykehus

Det er anerkjent kunnskap at smykker bidrar til økt bakterieforekomst på hendene til helsearbeidere. Sykehuset i Vestfold har et mål om at forekomsten av sykehusinfeksjoner hos våre pasienter skal reduseres.

Det er vedtatt både av ledergruppen ved Sykehuset i Vestfold og styret i Helse Sør-Øst at smykker ikke skal brukes av helsepersonell. Å ta av seg smykkene er et enkelt tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Smykker, synlig piercing, armbåndsur og nøkkelhalsbånd skal derfor ikke brukes av ansatte i sykehusets uniform.

Informasjon om innsatsområdene ved Sykehuset i Vestfold

Trygg kirurgi

Leder av innsatsområdet ved SiV:  Margrethe Hannestad Ree

Det er et mål at sjekklisten for trygg kirurgi skal benyttes ved 100 % av alle relevante operasjoner. Målet er at effekten av tiltakene skal kunne leses som redusert infeksjonsforekomst i sykehusets infeksjonsregistreringssystem og i NOIS etter noe tid.

Sjekklisten Trygg kirurgi er tatt i bruk ved alle SiVs operasjonsenheter og resultater måles fire ganger pr. år.

Samstemming av legemiddellister

Leder av innsatsområdet ved SiV: Remo Gerdts

Behandling av hjerneslag

Leder av innsatsområdet ved SiV: Ingrid Kjærnes

Underernæring

Leder av innsatsområdet ved SiV: Camilla Løvall

Forebygging av trykksår

Leder av innsatsområdet ved SiV: Elin Saga

Det er gjennomført trykksårprevalens ved SiV i 2012 og i 2015. Andel pasienter med trykksår er redusert fra 19,7 % i 2012 til 14, 1% i 2015. Ingen pasienter hadde trykksår i kategori IV ved prevalensen i 2015.

SiV bytter ut alle madrasser som et ledd arbeidet med forebygging av trykksår.

Forebygging av fall i helseinstitusjoner

Leder av innsatsområdet ved SiV: Emma Simonsen Lund

Tidlig oppdagelse av sepsis

Leder av innsatsområdet ved SiV: Gustav Trygve Siqueland

Forebygging av infeksjon ved SVK

Leder av innsatsområdet ved SiV: Rita Karine Foss Hargott

SiV har også innført tiltaket «Stell og håndtering av SVK» for å forebygge blodbaneinfeksjoner relatert til SVK.
Det er etablert en nettverksgruppe med superbrukere fra relevante seksjoner som skal bidra til oppfølging av tiltakene.

Forebygging av urinveisinfeksjoner

Leder av innsatsområdet ved SiV: Cathrine Olaussen Normann

Forekomst av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus registreres fire ganger per år ved SiV.

Forebygging av selvmord

Leder av innsatsområdet ved SiV: Spesialrådgiver Oddrun Burheim

I Klinikk psykisk helse og rusbehandling er dette innsatsområdet implementert i åtte døgnseksjoner. Det er etablert innsatsteam ved hver enkelt seksjon eller avdeling, med ansvar for hvordan innsatsområdet skal gjennomføres der.

Det holdes årlig læringsnettverk med innsatsteamene for å videreføre og opprettholde fokus på innsatsområdet. er innsatsleder.   

Forebygging av overdosedødsfall

Leder av innsatsområdet ved SiV: Spesialrådgiver Oddrun Burheim   

I Klinikk psykisk helse og rusbehandling er dette innsatsområdet implementert i tre døgnseksjoner. Det er implementert en tilpasset versjon i poliklinikkene for rus og avhengighet. Det er etablert innsatsteam ved hver enkelt seksjon eller avdeling, med ansvar for hvordan innsatsområdet skal gjennomføres der.

Det holdes læringsnettverk to ganger i året med innsatsteamene for å videreføre og opprettholde fokus på innsatsområdet.

Trygg utskrivning

Leder av innsatsområdet ved SiV: Lola Veljovic  

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.