Allergisk reaksjon i narkose

​​En pasient skulle gjennom en operasjon i narkose. Ved innledning av denne fikk pasienten symptomer på allergisk reaksjon på medikamentet som var gitt. Det var ikke nødvendig å gjøre spesielle tiltak og operasjonen ble gjennomført som planlagt. Etter operasjonen ble prøver tatt av pasienten og disse sendt til analyse. Seksjonen vil da kunne få dokumentert en sammenheng mellom medikament og allergi mot dette.