Publisert februar 2017

Alvorlig syk pasient ble akutt dårlig under transport

En alvorlig syk pasient var gjennom en operasjon. Etter operasjonen ble pasienten vekket og transportert tilbake til intensivposten. Under transporten ble pasienten akutt dårlig, og ved ankomst intensivposten var gjenoppliving nødvendig. Gjenopplivingen var vellykket.

Transport av kritisk syke pasienter krever nødvendig utstyr for overvåkning, og tilstrekkelig kvalifisert personell som kan håndtere eventuelle komplikasjoner må være med under transport av kritisk syke personer. Dette er beskrevet i prosedyrer, men ikke fulgt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp med involvert personell og seksjoner.