Publisert februar 2017

Alvorlig syk pasient flyttet til feil post

En pasient ble akutt innlagt med en alvorlig infeksjon. Pasienten ble undersøkt og behandling startet. På grunn av tilstanden skulle pasienten overflyttes til en overvåkningspost for hyppig observasjon. I påvente av plass ble pasienten plassert på observasjonsposten, hvor utstyr og bemanning ikke er tilpasset alvorlig syke pasienter. Den feilaktige plasseringen ble raskt oppdaget og pasienten overflyttet overvåkningsposten.

Vakthavende lege beslutter hvor pasientene skal ligge, men i dette tilfellet var vakthavende lege ikke spurt. Kriterier for hvilke pasienter som skal ligge i observasjonsposten er under utarbeidelse.