Publisert februar 2017

Alvorlige komplikasjoner etter blodåreoperasjon

En pasient med alvorlige blodårefortettinger ble operert med innsetting av kunstige blodårer. Operasjonen var teknisk vanskelig og grunnet komplikasjoner måtte pasienten gjennom flere større operasjoner. Summen av flere faktorer førte til svært alvorlige og varige konsekvenser for pasienten. Hvis først en komplikasjon oppstår under operasjon på større blodårer, får dette ofte alvorlig utfall for pasienten. Faren for komplikasjoner vurderes alltid når en pasient settes opp til operasjon.

Hendelsen er gjennomgått i seksjonen for læring.