Barn fikk varm drikke over seg

En kopp med varm drikke var plassert på et pasientrom der et lite barn lekte på gulvet. Barnet klarte å få tak i koppen og fikk innholdet over seg. Uhellet medførte brannskade som er blitt fulgt opp.

Temperaturen på vannet i te- og kaffeautomaten er blitt senket etter hendelsen for å minske risikoen for slike uhell. Hendelsen er også tatt opp med personalet for læring.