Publisert september 2017

Barn var slapt etter fødsel

En kvinne var innlagt for å føde. Barnet ble overvåket under fødselen. Overvåkningen viste etter hvert avvikende verdier som gjorde at hastekeisersnitt ble utført for å få barnet ut. Barnet var da slapt og ble overflyttet nyfødtintensiv. Det er ikke funnet sikker årsak til at barnet var så slapt etter fødselen, men det ble påvist unormalt feste av navlesnoren som forbinder fosteret til morkaken.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen.