Besvimte og falt

​En pasient besvimte i sittende stilling og falt ned fra undersøkelsesbenken i høyeste posisjon etter en krevende undersøkelse. Pasienten som ble forslått, ble i etterkant innlagt ved sykehuset til observasjon. Pasienten fikk ikke behandlingskrevende skader.

Hendelsen er benyttet som læring for personell til å sikre pasienter etter tilsvarende undersøkelser.