Publisert september 2017

Blodforgiftning på grunn av feil antibiotika

En pasient var til behandling for nyresten og antibiotika ble gitt for å hindre infeksjon. Urinprøve som var tatt før inngrepet viste imidlertid at den antibiotikatypen ikke virket på aktuell bakterie funnet i urinveiene. Etter få dager ble pasienten igjen innlagt med blodforgiftning (sepsis), en infeksjon med bakterier i blodet. Pasienten fikk etter dette nødvendig behandling og rett antibiotika. 

Rutinene for kontroll av prøvesvar er gjennomgått i aktuell seksjon.