Blødning etter mage-tarmoperasjon

​En pasient hadde vært gjennom en større mage-tarmoperasjon. Etter operasjonen fikk pasienten en væskeansamling i lungesekken. For å fjerne væsken, ble et plastrør langt inn i lungesekken. Dagen etter fikk pasienten økt pustebesvær. Undersøkelser viste at pasienten hadde fått en blødning i lungesekken etter behandlingen dagen før. Dette medførte behov for ytterligere behandling med tapping av blodet. Denne behandlingen var ikke tilstrekkelig og pasienten ble derfor etter noen dager overført til Oslo universitetssykehus for videre oppfølging. 

Hendelsen har vært behandlet av Fylkesmannen som har vurdert at pasienten fikk forsvarlig medisinsk oppfølging under og etter gjennomført behandling. Sykehuset burde imidlertid ha avklart årsaken til komplikasjonene på et tidligere tidspunkt. Saken følges opp videre av involverte avdelinger for læring.