Blødning etter ryggoperasjon

En pasient var gjennom en ryggoperasjon. Pasienten reiste hjem, men fikk etter få dager smerter i både ben og rygg som førte til ny innleggelse. Røntgenbildene viste blødning i operasjonsområdet som trykket på nervene i ryggen. Pasienten måtte gjennom en ny operasjon og fjerne blødningen. Reoperasjonen var vellykket.

Hendelsen er en kjent komplikasjon til ryggoperasjoner.