Publisert oktober 2017

Blødning og ny operasjon etter keisersnitt

En kvinne hadde vært gjennom et keisersnitt og reist hjem etter dette. Ca. fem dager etter operasjonen fikk pasienten sterke smerter, og ble innlagt. Undersøkelser viste at det var en blødning som var forårsaket av operasjonen. Det var derfor nødvendig å gjennomføre en ny operasjon. Det ble da funnet flere mindre blødningsområder. Blødningene derfra ble stanset. Blødning så lang tid etter keisersnitt er sjelden komplikasjon.

Hendelsen tas opp til læring i seksjonen.