Publisert februar 2017

Brakk håndleddet etter fall

En pasient falt på vei til toalettet og brakk håndleddet. Pasienten var ved innkomst kartlagt for fallrisiko, men få fallforebyggende tiltak var satt i gang.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen for læring.