Brannsår av varmeflaske

En kvinne var innlagt for å føde. For å dempe smertene ved rier, ble en varmeflaske lagt på magen med putetrekk som beskyttelsestrekk. Dette er en kjent metode for å dempe smerter ved fødsel. Vannet på flasken var imidlertid tatt fra en vannkoker, noe som gjorde at flasken ble for varm. Kvinnen fikk annengrads forbrenning. Denne ble behandlet. 

Seksjonen har klar prosedyre på at vannet skal tappes fra springen. Hendelsen er tatt opp med involvert personell for læring.