Publisert februar 2017

Brudd i bekkenet etter fall

​En eldre pasient hadde vært gjennom en operasjon. Dagen etter var pasienten oppe og gikk, men falt og fikk et brudd i bekkenet. Fallrisiko var på forhånd kartlagt og en plan laget for å redusere risikoen. Pasienten fikk smerter og forlenget sykehusopphold.

Hendelsen er tatt opp i personalgruppen.