Publisert februar 2017

Brudd i hånden etter fall

En eldre pasient falt på pasientrommet og fikk smerter i høyre hånd. Røntgen påviste brudd i hånden, som ble behandlet. Fallrisiko var vurdert og forebyggende tiltak satt i gang før hendelsen, men disse var ikke tilstrekkelige.

Sykehuset har stor oppmerksomhet rettet mot fallforebyggende tiltak. Alle pasienter skal vurderes for fallrisiko.