Del av fødeseng falt av sammen med barnet

En kvinne var innlagt for å føde. Rett etter fødselen lå barnet på nedre del av fødesengen. Uten forvarsel falt denne delen av og landet på gulvet. Barnet lå oppå madrassen og fulgte med i fallet. Barnelegen fant ingen skade på barnet.

Feil på fødesengen er ikke funnet etter hendelsen. En låsemekanisme skal sikre at nedre del av fødesengen ikke løsner, men delen kan tas av hvis ønskelig i forbindelse med fødsel.  Viktigheten med kontroll av låsemekanismen er tatt opp med seksjonens personell.