Deler av tampong gjenglemt i pasient

​En kvinne var gjennom en gynekologisk operasjon. Ved avslutning av operasjonen ble en tampong lagt inn i vagina. Denne ble fjernet etter seks timer. Kvinnen ble utskrevet, men kontaktet gynekologisk poliklinikk seks uker etter fordi hun hadde funnet deler av en tampong. I perioden etter operasjonen hadde kvinnen hatt ulike problemer som kan relateres til en gjenglemt tampong. Fjerning av tampongen har i dette tilfellet ikke vært fullstendig eller korrekt utført. Grunnet andre forhold ved innleggelsen ble tampongen fjernet av personell som ikke var vant til å utføre dette.
Kvinnen fikk ingen varig skade av hendelsen.