Publisert september 2017

Døde av somatisk sykdom på reise

​En pasient i behandling for rus og psykisk lidelse, ble uventet alvorlig, somatisk syk og døde av somatiske årsaker på en utenlandsreise.

Hendelsen er tatt opp for læring for å understreke viktigheten av å være oppmerksom på pasientgruppens sårbarhet og økte risiko for somatisk sykdom.