Publisert februar 2017

Døde etter operasjon på hovedpulsåren

En pasient ble operert for en utposning på hovedpulsåren. Under operasjonen ble en kunstig blodåre satt inn. Operasjonen var komplisert da pasienten tidligere hadde vært gjennom et større kirurgisk inngrep. Dette gjorde blant annet at tarmene vokste sammen til vevet rundt. Grunnet komplikasjoner etter operasjonen måtte pasienten gjennom flere operasjoner. Pasienten kom seg etter hvert, men fikk igjen en alvorlig komplikasjon som krevde intensivbehandling. Pasienten ble igjen gradvis bedre og overflyttet til sengepost. Etter få dager ble imidlertid pasienten akutt dårlig, og døde etter kort tid. 

Sykdomsforløpet er tatt opp i involverte seksjoner for læring.