Publisert oktober 2017

Døde etter undersøkelse

En eldre, alvorlig syk pasient ble akutt innlagt grunnet magesmerter og symptomer på infeksjon. Pasienten ble undersøkt og behandling iverksatt. Da behandlingen ikke førte frem ble det tatt en vevsprøve av organet symptomene stammet fra. Kun få timer etter undersøkelsen døde pasienten.

Obduksjonsrapporten viste ingen sikker dødsårsak, og da heller ingen sammenheng mellom prøven som ble tatt og dødsfallet.