Dødsfall etter operasjon

​En eldre pasient ble akutt innlagt med brudd i øvre del av lårbenet. Pasienten hadde flere andre alvorlige sykdommer og operasjonen ble utsatt to ganger grunnet medisinske årsaker. Etter at operasjonen var gjennomført, ble pasienten tiltagende dårlig og døde etter fire dager. Dødsfall grunnet andre årsaker enn skaden eller sykdommen som lå til grunn for innleggelsen, meldes til meldeordningen.