Publisert februar 2017

Eldre pasient døde

En kronisk syk eldre pasient, med flere alvorlige sykdommer, ble innlagt for en alvorlig hudsykdom og fikk utført et inngrep på det aktuelle hudområdet. Pasienten utviklet imidlertid blodforgiftning. Tilstanden krevde behandling med flere medikamenter, men enkelte av disse burde ikke vært gitt med bakgrunn i pasientens komplekse lidelser. Medikamentene ble raskt tatt bort og tiltak satt i gang for å hindre alvorlige konsekvenser. Pasienten motsatte seg videre behandling og døde etter få dager.

Hendelsen er gjennomgått i seksjonen for læring.