Publisert september 2017

En alvorlig syk pasient døde

En alvorlig syk pasient med flere ulike sykdommer ble funnet livløs ved siden av sengen. Gjenoppliving ble startet, men pasienten døde. I forkant av hendelsen var målinger gjort av vitale parameter uten anmerkning. Obduksjonsrapporten viste ingen klar dødsårsak. 

Hendelsen er grundig gjennomgått ved seksjonen.