En pasient falt og brakk lårhalsen

En pasient falt og brakk lårhalsen idet pasienten sto opp på egenhånd for å gå på toalettet. I forkant av hendelsen var pasienten kartlagt med risiko for fall og tiltak satt i gang for å forebygge fall, men disse var ikke tilstrekkelige.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen for å hindre tilsvarende hendelser i fremtiden.