En pasient falt ut av sengen

En pasient falt ut av sengen og pådro seg skader i ansiktet. Tiltak var gjort for å hindre fall, men i dette tilfellet hadde pasienten fått ny seng der sengehest ennå ikke var på plass.

Hendelsen er gjennomgått i seksjonen for å sikre at planlagte forebyggende tiltak følges opp.